Tutkija >>

Olen työskennellyt kaksitoista vuotta yliopistolla erilaisissa viestinnän tutkimustehtävissä ja sen jälkeen jatkanut tutkimustyötäni viestintätieteiden dosenttina. Väitöskirjassani tutkin vuorovaikutusosaamista ja työssä oppimista. Lisäksi olen työskennellyt muun muassa kansainvälisissä kriisiviestinnän tutkimushankkeissa (FP7, EU).

Lue lisää tutkimuksistani ja tutustu julkaisuluettelooni!