Kouluttaja

”Tell me and I forget. Teach me and I may remember. Involve me and I learn.”
Benjamin Franklin

Olen ihmisten välisen vuorovaikutuksen, organisaatioviestinnän ja aikuisten oppimisen asiantuntija. Olen kouluttanut useissa korkeakouluissa ja organisaatioissa parinkymmenen vuoden ajan niin Suomessa kuin ulkomailla. Opetusnäytteeni on arvioitu mainesanalla ”erinomainen”.

Minulla on aikuiskouluttajan pedagoginen pätevyys, ja olen myös itse tutkinut oppimista. Näin hankkimani laaja ymmärrys oppimisen ilmiöstä sekä erilaisista oppimisen ja opettamisen tavoista, tiloista ja menetelmistä tukee koulutustyöstä käytännössä kerryttämääni osaamista.

Koulutan ja luennoin muun muassa seuraavista aiheista:
• strateginen viestintä ja viestinnän johtaminen
• strategiaviestintä
• viestinnän strategiset linjaukset ja viestinnän mittaaminen
• vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittäminen, työssä oppiminen
• kriisiviestintä, kriisivuorovaikutus ja kriisiviestintäosaaminen
• johtamisviestintä, johtamisvuorovaikutus ja muutosviestintä
• työyhteisöviestintä, ryhmäviestintä ja työelämän vuorovaikutussuhteet
• laadulliset tutkimusmenetelmät ja tieteenfilosofia
• CAQDAS/ATLAS.ti.

Lisäksi olen ohjannut/tarkastanut päälle 50 maisterintutkielmaa yhteisöviestinnässä, kulttuurienvälisessä viestinnässä ja puheviestinnässä sekä ollut esitarkastajana ja/tai vastaväittäjänä kolmessa väitöskirjassa.

 
”If nothing ever changed, there would be no such things as butterflies.”
Wendy Mass
x
x

KOULUTUSKOKEMUS, MM.

• Artevelde University College Ghent, Belgia
• Avartum Oy
• Etelä-Pohjanmaan Opisto
• Helsingin Evankelinen Opisto HEO
• Helsingin yliopisto: käyttäytymistieteiden laitos, maailman kulttuurien laitos & Ruralia-instituutti
• Ilmasotakoulu
• Itä-Suomen yliopisto: kauppatieteiden laitos
• Jyväskylän ammattikorkeakoulu: kielikeskus & Tiimiakatemia
• Jyväskylän yliopisto: Ihmistieteiden metodikeskus IHME, informaatioteknologian tiedekunta, IT-palvelut, kasvatustieteiden tiedekunta, kieli- ja viestintätieteiden laitos, kielikampus & viestintätieteiden laitos
• Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
• Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
• Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
• Kansaneläkelaitos Kela
• Kopiosto
• Kuopion kesäyliopisto
• Lahden kansanopisto
• Malmin seurakunta
• Management Institute of Finland MIF Oy: Infor
• Metropolia Ammattikorkeakoulu
• Norelco Oy
• Opinahjo Oy
• Oulun yliopisto: arkkitehtuurin tiedekunta
• OX2 Group
• Pirkkalan kunta
• ProCom ry
• Puolustushallinnon rakennuslaitos
• Seinäjoen yliopistokeskus
• Solita
• Suomen Teknisten Toimihenkilöiden Keskusliitto STTK
• Suomen Sydänliitto ry
• Tampereen yliopisto: informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, johtamiskorkeakoulu & yhteiset tohtoriopinnot
• Turun yliopisto: mediatutkimus
• Tuomioistuinvirasto
• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
• Umeå University, Ruotsi
• University of Groningen, Alankomaat
• Vaasan yliopisto: markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö & tutkijakoulu

* * *

KOULUTUKSET JA OHJAUKSET

A Erasmus-opettajavierailut
B Vieraskielinen opetuskokemus
// b1 Tohtoriopinnot, postdoc- ja henkilöstökoulutukset
// b2 Syventävät opinnot
// b3 Aineopinnot
// b4 Perusopinnot
C Suomenkielinen opetuskokemus
// c1 Tohtoriopinnot, postdoc- ja henkilöstökoulutukset
// c2 Syventävät opinnot
// c3 Aineopinnot
// c4 Perusopinnot
// c5 Kielikeskusopinnot
// c6 Muu henkilöstö- ja aikuiskoulutus
D Ohjaukset
// d1 Ohjatut maisterintutkielmat
// d2 Tarkastetut maisterintutkielmat
// d3 Esitarkastetut väitöskirjat
// d4 Vastaväitökset

A Erasmus-opettajavierailut

8. Sweden, Umeå University, Dep. of Culture and Media Studies, 27.2.–3.3.2017
• Interpersonal communication competence in project working and management (luento, 2 tuntia)
• Creativity in Journalism: can creativity be learned at work? (luento, 2 tuntia)
• From crisis communication to crisis interaction: a competence-based approach to crisis communication (esitelmä henkilökunnan tutkimusseminaarissa, 2 tuntia)
• Interview as a scientific method: the art of interviewing and practical tips (luento, 2 tuntia)

7. Belgium, Artevelde University College Ghent, Dep. of Communication Management and Journalism, 4.12.–9.12.2016
• Presentations of public branding. Case: Port of Ghent (opiskelijoiden esitelmien kommentointi, 3 tuntia)
• University of Jyväskylä, Finland (esitelmä kv-messuilla, 1 tunti)
• Interview as interaction: understanding the philosophy behind the art of interviewing and practical tips (luento, 2 tuntia)
• Perspectives on competent communication (luento, 2 tuntia)

6. Sweden, Umeå University, Dep. of Culture and Media Studies, 29.2.–4.3.2016
• Elaborating competent interaction in research work: why should we bother? (esitelmä henkilökunnan tutkimusseminaarissa, 2 tuntia)
• Interview as a scientific method: understanding the philosophy behind the art of interviewing and practical tips (luento, 2 tuntia)
• A competence-based approach to crisis communication and management (luento, 2 tuntia)
• Interpersonal communication competence in project working (luento, 2 tuntia)

5. Belgium, Artevelde University College Ghent, Dep. of Communication Management and Journalism, 6.12.–12.12.2015
• International crisis communication and management (luento, 2 tuntia)
• Crisis communication and management: theoretical perspectives, actual cases (luento, 4 tuntia)
• University of Jyväskylä, Finland (esitelmä kv-messuilla, 1 tunti)
• Perspectives on competent communication (luento, 2 tuntia)

4. Belgium, Artevelde University College Ghent, Dep. of Communication Management and Journalism, 30.11.–7.12.2014
• Creativity in Journalism: the development of interpersonal communication competence through informal learning at work (luento, 4 tuntia)
• Social and cultural affairs: perspectives on crisis communication and management (kaksi luentoa, 2 tuntia/kpl)

3. Belgium, Artevelde University College Ghent, Dep. of Communication Management and Journalism, 10.11.–16.11.2013
• The development of interpersonal communication competence in working life (kolme luentoa, 2 tuntia/kpl)

2. Belgium, Artevelde University College Ghent, Dep. of Communication Management and Journalism, 2.12.–8.12.2012
• Interpersonal communication competence in the work of journalists (neljä luentoa, 2 tuntia/kpl)

1. The Netherlands, University of Groningen, Dep. of Communication and Information Sciences, 5.4.–11.4.2009
• Qualitative analysis and interpretation (luento, 2 tuntia)
• Analysis of qualitative data (luento, 2 tuntia)
• Informal learning in research work: the development of interpersonal communication competence in the work of researchers (luento väitöskirja- ja postdoc-tutkijoille, LANSPAN Colloquia meeting, CLCG Center for Language and Cognition Groningen, 2 tuntia)


Takaisin alkuun >>

B Vieraskielinen opetuskokemus

b1 Tohtoriopinnot, postdoc- ja henkilöstökoulutukset

Qualitative data analysis with ATLAS.ti, 2 tuntia, Itä-Suomen yliopisto, E-leading with digital communication, Research group meeting, 2023

Qualitative analysis with ATLAS.ti, 7 + 7 tuntia, Jyväskylän yliopisto, kielikampus, 2022

Qualitative analysis with ATLAS.ti, 2 op, Tampereen yliopisto, yhteiset tohtoriopinnot, 2022

Basics of ATLAS.ti qualitative data analysis software, 1 op, Jyväskylän yliopisto, Ihmistieteiden Metodikeskus (IHME), 2022

Qualitative analysis with ATLAS.ti, 2 op, Tampereen yliopisto, yhteiset tohtoriopinnot, 2021

Using ATLAS.ti for qualitative data analysis, 4 tuntia, Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, 2016

Using ATLAS.ti for qualitative data analysis, 4 tuntia, Jyväskylän yliopisto, IT-palvelut, 2016

Using ATLAS.ti for qualitative data analysis, 4 + 4 tuntia, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, 2015

Using ATLAS.ti for qualitative data analysis, 4 tuntia, Jyväskylän yliopisto, IT-palvelut, 2014

Using ATLAS.ti for qualitative data analysis, 1 op, Jyväskylän yliopisto, Ihmistieteiden Metodikeskus (IHME), Metodifestivaalien pre-kurssi, 2013

Using ATLAS.ti for analysing qualitative data, 6 tuntia, Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta, 2011

Takaisin alkuun >>

b2 Syventävät opinnot

Methodological approaches to ICE, 5 op (osittain; collecting and analysing qualitative data, evaluation of research, research ethics), Helsingin yliopisto, maailman kulttuurien laitos, The Master’s Degree Programme in Intercultural Encounters, 2017
• ”This course was one of the best courses organized for ICE’s students. Thank you a lot! :D”
• ”Amazing attitude of the teachers! How are you always so happy? =D”
• ”
Very good! Wish I could take your course again!”
• ”
Course was well structured” (4.8/5), ”Course met its objectives” (4.7/5), ”Atmosphere was innovative and motivating” (4.7/5), ”Guidance and information were sufficient” (4.8/5), ”Method of completion was meaningful” (4.9/5)

From crisis communication to crisis interaction: a competence-based approach to crisis communication, 2 tuntia, Jyväskylän yliopisto, kieli- ja viestintätieteiden laitos, yhteisöviestintä, vierailuluento kurssilla Risk and crisis communication, 2017

Crisis communication in the case of emergencies: theoretical basis & crisis communication competence, 2 tuntia, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, yhteisöviestintä, vierailuluento kurssilla Risk and crisis communication, 2016

Crisis communication competence, 1 tunti, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, yhteisöviestintä, vierailuluento kurssilla Risk and crisis communication, 2015

Community resilience and crisis communication competence, 2 tuntia, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, yhteisöviestintä, vierailuluento kurssilla Crisis communication: societal and organizational crises, 2014

Innovation and change in organizations, 4 op (osittain), Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, yhteisöviestintä, 2012

Takaisin alkuun >>

b3 Aineopinnot

Reputation, image and crisis, 5 op (osittain), Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, yhteisöviestintä, 2013

Integrated communication: concern, internal and marketing communication, 5 op (osittain), Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, yhteisöviestintä, 2013

Reputation, image and crisis, 5 op (osittain), Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, yhteisöviestintä, 2012

Integrated communication: concern, internal and marketing communication, 6 op (osittain), Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, yhteisöviestintä, 2012

Takaisin alkuun >>

b4 Perusopinnot

Communication in working life, 5 op, Jyväskylän yliopisto, kieli- ja viestintätieteiden laitos, viestinnän ja median perusopinnot, vaihto-opiskelijat, 2017


Takaisin alkuun >>

C Suomenkielinen opetuskokemus

c1 Tohtoriopinnot, postdoc- ja henkilöstökoulutukset

ATLAS.ti laadullisen analyysin tukena: jatkokoulutus ohjelmistoa käyttäneille, 7 + 7 tuntia, Itä-Suomen yliopisto, 2023

ATLAS.ti laadullisen analyysin tukena, 2 op, Tampereen yliopisto, yhteiset tohtoriopinnot 2023

ATLAS.ti laadullisen analyysin tukena, 7 + 7 tuntia, Kela, 2023

Miten rakentaa toimivaa vuorovaikutusta väitöstilaisuuteen? Viestintävinkkejä vastaväittäjälle, 2 tuntia, Vaasan yliopisto, tutkijakoulu, 2022

ATLAS.ti laadullisen analyysin tukena, 2 op, Tampereen yliopisto, yhteiset tohtoriopinnot, 2022

Miten rakentaa toimivaa vuorovaikutusta väitöstilaisuuteen? Viestintävinkkejä vastaväittäjälle, 2 tuntia, Tampereen yliopisto, tutkijakoulu, 2022

ATLAS.ti laadullisen analyysin tukena, 1 + 7 + 7 tuntia, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, 2022

ATLAS.ti laadullisen analyysin tukena, 2 op, Tampereen yliopisto, yhteiset tohtoriopinnot, 2021

ATLAS.ti laadullisen analyysin tukena, 2 op, Tampereen yliopisto, yhteiset tohtoriopinnot, 2020

ATLAS.ti laadullisen analyysin tukena, 2 op, Tampereen yliopisto, yhteiset tohtoriopinnot, 2019

ATLAS.ti laadullisen analyysin tukena, 6 tuntia, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, 2017

ATLAS.ti laadullisen analyysin tukena, 2 op, Tampereen yliopisto, yhteiset tohtoriopinnot, 2017

ATLAS.ti-jatkokurssi: ohjelman käyttö aineiston syvempään analyysiin, 4 tuntia, Seinäjoen yliopistokeskus, 2017

ATLAS.ti laadullisen analyysin tukena, 7 + 7 tuntia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2017

ATLAS.ti laadullisen analyysin tukena, 7 tuntia, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta, 2015

ATLAS.ti laadullisen analyysin tukena, 2 op, Tampereen yliopisto, yhteiset tohtoriopinnot, 2015

ATLAS.ti laadullisen analyysin tukena, 1 op, Jyväskylän yliopisto, Ihmistieteiden Metodikeskus (IHME), 2014

ATLAS.ti laadullisen analyysin tukena, 3 tuntia, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, Proagent-tutkimusryhmä, 2014

ATLAS.ti laadullisen aineiston analyysissa, 7 tuntia, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, 2013

ATLAS.ti laadullisen analyysin tukena, 2 op, Tampereen yliopisto, yhteiset tohtoriopinnot, 2013

ATLAS.ti-jatkokurssi: kokemuksia, kysymyksiä ja käytännönvinkkejä, 6 tuntia, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, yhteiset tohtoriopinnot, 2013

ATLAS.ti laadullisen aineiston analyysissa, 7 tuntia, Jyväskylän yliopisto, IT-palvelut, 2013

ATLAS.ti laadullisen aineiston analyysissa, 1 op, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, yhteiset tohtoriopinnot, 2012

ATLAS.ti laadullisen analyysin tukena, 3 op, Jyväskylän yliopisto, Ihmistieteiden Metodikeskus (IHME), 2012

ATLAS.ti apuna laadullisen aineiston analysoinnissa, 8 tuntia, Ilmasotakoulu, Tikkakoski, 2012

ATLAS.ti-ohjelma laadullisen analyysin tukena, 3 op, Tampereen yliopisto, yhteiset tohtoriopinnot, 2011

ATLAS.ti laadullisen analyysin tukena, 3 op, Jyväskylän yliopisto, Ihmistieteiden Metodikeskus (IHME), 2011

Takaisin alkuun >>

c2 Syventävät opinnot

Viestinnän kouluttajana työelämässä, 2 tuntia, Tampereen yliopisto, informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, 2022

Osallistuminen ja osallistava viestintä organisaatioissa, 2 tuntia, Vaasan yliopisto, markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö, vierailuluento Institutionaalinen ja ammatillinen vuorovaikutus -kurssilla, 2021

Viestinnän ammattilaisena työelämässä – Viestintäprofessioiden nykytila ja tulevaisuus, 2 tuntia, Vaasan yliopisto, markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö, vierailuluento Viestintä organisaatioissa -kurssilla, 2020

Pro gradu -tutkielma, 40 op, Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos, puheviestintä, pro gradu -tutkielman pääohjaaja (1 tutkielma), 2018

Maisterintutkielma, 40 op, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, yhteisöviestintä, maisterintutkielmien pääohjaaja (18 tutkielmaa) sekä yhteisöviestintä, kulttuurienvälinen viestintä ja puheviestintä, maisterintutkielmien tarkastaja (30 tutkielmaa), 2012–2017

Maisteriseminaari, 3–4 op, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, yhteisöviestintä, osallistuminen Maisteriseminaariin yhtenä vetäjistä, 2012–2017

Pro gradu -tutkielma, 40 op, Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos, puheviestintä, pro gradu -tutkielmien tarkastaja (2 tutkielmaa), 2016

Työssä oppiminen, 10 op, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, yhteisöviestintä, 2013–2016

Laadullinen analyysi ATLAS.ti-ohjelmalla, 1 op, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, journalistiikan, puheviestinnän ja yhteisöviestinnän syventävät opinnot, työpaja Syventävällä tutkimuskurssilla, 2016

Laadullinen analyysi ATLAS.ti-ohjelmalla, 1 op, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, journalistiikan, puheviestinnän ja yhteisöviestinnän syventävät opinnot, työpaja Syventävällä tutkimuskurssilla, 2015

Puheviestinnän näkökulmia kriisiviestintään, 5 op, Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos, puheviestintä, 2015

Innovointi ja muutos organisaatioissa, 5 op (osittain), Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, yhteisöviestintä, 2015

Laadullinen analyysi ATLAS.ti-ohjelmalla, 1 op, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, journalistiikan, puheviestinnän ja yhteisöviestinnän syventävät opinnot, työpaja Syventävällä tutkimuskurssilla, 2014

Innovointi ja muutos organisaatioissa, 5 op (osittain), Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, yhteisöviestintä, 2014

Yhteisöviestinnän erikoisalueet, 2–4 op, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, yhteisöviestintä, 2013–2014

Asiantuntemuksen arviointi, 1 op, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, yhteisöviestintä, 2013

Innovointi ja muutos organisaatioissa, 5 op (osittain), Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, yhteisöviestintä, 2013

Lähtökohtia laadullisen aineiston analysointiin, 2 tuntia, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, journalistiikan, puheviestinnän ja yhteisöviestinnän syventävät opinnot, vierailuluento Syventävällä tutkimuskurssilla, 2011

Takaisin alkuun >>

c3 Aineopinnot

Viestinnän ammattilaisena työelämässä – Viestintäprofessioiden nykytila ja tulevaisuus, 2 tuntia, Turun yliopisto, mediatutkimus, vierailuluento Media, talous ja työ -kurssilla, 2021

Huollettu ja huoliteltu kieli, 3 tuntia, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, yhteisöviestintä, vierailuluento kurssilla Kirjoittaminen viestintäammattilaisen työssä, 2014

Tutkimuskurssi, 5 op, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, puheviestinnän ja yhteisöviestinnän sivuaineopiskelijat, 2012

Vuorovaikutusosaaminen työelämässä, 3 tuntia, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, puheviestintä, vierailuluento kurssilla Työyhteisön vuorovaikutus ja viestintäsuhteet, 2010

Opinnot ulkomailla, 10 op, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, puheviestintä, 2009

Takaisin alkuun >>

c4 Perusopinnot

Työelämän viestintä, 5 op, Jyväskylän yliopisto, kieli- ja viestintätieteiden laitos, viestinnän ja median perusopinnot, sivuaineopiskelijat, 2017

Työelämän viestintä, 5 op (osittain), Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, viestinnän ja median perusopinnot, 2016

Työelämän viestintä, 5 op (osittain), Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, viestinnän ja median perusopinnot, 2015

Työelämän viestintä, 5 op (osittain), Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, viestinnän ja median perusopinnot, 2014

Viestintä ja vaikuttaminen, 5 op, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, viestinnän ja median perusopinnot, 2012–2013

Johdatus viestintätieteisiin, 3 op, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, journalistiikan, puheviestinnän ja yhteisöviestinnän perusopinnot, sivuaineopiskelijat, 2009–2010

Vuorovaikutuksen dynamiikka, 6 op, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, puheviestinnän sivuaineopiskelijat, 2009

Viestintäkompetenssi, 6 op, Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto, puheviestintä, 2009

Johdatus viestintätieteisiin, 4 op, Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto sekä Etelä-Pohjanmaan opisto, Helsingin Evankelinen Opisto (HEO), Kuopion kesäyliopisto ja Lahden kansanopisto, journalistiikan, puheviestinnän ja yhteisöviestinnän perusopinnot, 2008–2009

Johdatus viestintätieteisiin, 4 op, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, journalistiikan, puheviestinnän ja yhteisöviestinnän perusopinnot, sivuaineopiskelijat, 2008–2009

Viestintäkompetenssi, 4 ov (osittain), Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, puheviestintä, 2006

Takaisin alkuun >>

c5 Kielikeskusopinnot

Kokous- ja neuvottelutaidot, 1 ov (osittain), Jyväskylän ammattikorkeakoulun kielikeskus, 2006

Viestinnän perusteet, 2 ov, Jyväskylän ammattikorkeakoulun kielikeskus, 2005

Kokous- ja neuvottelutaidot, 1 ov (osittain), Jyväskylän ammattikorkeakoulun kielikeskus, 2005

Tutkimusviestintä (liiketalouden opiskelijoille), 1 ov, Jyväskylän ammattikorkeakoulun kielikeskus, 2005

Tutkimusviestintä (kulttuurialan opiskelijoille), 1 ov, Jyväskylän ammattikorkeakoulun kielikeskus, 2005

Tutkimusviestintä (matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijoille), 1 ov, Jyväskylän ammattikorkeakoulun kielikeskus, 2005

Takaisin alkuun >>

c6 Muu henkilöstö- ja aikuiskoulutus

Lukuisia viestintäkoulutuksia johtoryhmille, johtajille, esihenkilöille, asiantuntijoille sekä viestinnän ammattilaisille useissa asiakasorganisaatioissa työskennellessäni johtavana viestintäkonsulttina Brunnen Communications Oy:ssä 1.4.2022 alkaen (jatkuu), aiheena mm. strateginen viestintä ja viestinnän johtaminen, strategiaviestintä, viestinnän strategiset linjaukset ja viestinnän mittaaminen, vuorovaikutusosaaminen, johtamisviestintä, työyhteisöviestintä ja kriisiviestintä

Työyhteisötaidot ja arvostava vuorovaikutus, 3 tuntia, Tuomioistuinvirasto, Hallinto- ja erityistuomioistuinten kansliahenkilöstön koulutus, 2021

Osallistuminen ja palaute työyhteisöissä, 1 tunti, Puolustushallinnon rakennuslaitos, 2019

Vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen työssä, 3 tuntia, Infor, Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma, 2019

Vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen työssä, 3 tuntia, Infor, Tiedottajan koulutusohjelma viestinnän tekijöille, 2018

Vuorovaikutusosaaminen työelämässä nyt ja tulevaisuudessa – mikä säilyy ja mikä muuttuu? 2 tuntia, Metropolia Ammattikorkeakoulu, vierailuluento markkinoinnin, laskentatoimen ja rahoituksen sekä esimiestyön ja työyhteisön kehittämisen opiskelijoille, 2018

Palautteella paremmaksi! Millainen on palautekulttuurinne? 25 min webinaari, Opinahjo Oy, 2018

Vuorovaikutuksen merkitys esimiestyössä, 3 tuntia, Pirkkala, Pirkkalan kunnan esimiesten koulutusohjelma, 2018

Onnistunut esimiesviestintä – verkkokoulutus tiimien ja työyhteisöjen johtamiseen, Helsinki, ProCom ry, 2016–2018 [itseopiskelumateriaalin suunnittelu, teksti- ja videosisältöjen sekä tehtävien tuottaminen]

Vuorovaikutusosaaminen tutkijoiden työssä, 2 tuntia, Helsingin yliopisto, humanistisen tiedekunnan, oikeustieteellisen tiedekunnan, valtiotieteellisen tiedekunnan sekä käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijat ja henkilökunta, vierailuluento Työelämän vuorovaikutusosaaminen -luentosarjassa, 2010

Ammattia hakemaan -ohjaava koulutus, 420 tuntia (osittain), Avartum Oy, 2005

Oppisopimukseen tai muuhun koulutukseen ohjaava koulutus nuorille, 560 tuntia (osittain), Avartum Oy, 2005

Työelämään ohjaava koulutus, 420 tuntia (osittain), Avartum Oy, 2005

Luento ryhmäviestinnästä, 2 tuntia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Tiimiakatemia, Markkinointiosuuskunta Optiimi, 2002


Takaisin alkuun >>

D Ohjaukset

d1 Ohjatut maisterintutkielmat

19. Viestinnän ammattilaisten kriisivuorovaikutus ja kriisivuorovaikutusosaaminen mainekriiseissä (HY, puheviestintä, 2018)

18. Sisäisen viestinnän merkitys henkilöstön työhyvinvoinnille muutostilanteessa (JY, yhteisöviestintä, 2017)

17. Sidosryhmien näkökulmia paikkabrändin kehittämiseen (JY, yhteisöviestintä, 2017)

16. Kohti turvallisuuden kulttuuria – Kuinka viestinnän keinoin voi kehittää organisaation turvallisuutta? (JY, yhteisöviestintä, 2017)

15. Viestinnän rooli organisaatiokulttuurin rakentamisessa fuusion jälkeen – Case Valtori (JY, yhteisöviestintä, 2016)

14. Käsityksiä terveysviestinnän luotettavuudesta ja ristiriitaisuudesta internetissä (JY, yhteisöviestintä, 2016)

13. An intergovernmental organization and its reputation according to politicians. Case: The United Nations in Finland (JY, yhteisöviestintä, 2016)

12. Kohti vuorovaikutteista ja osallistavaa sisäistä viestintää – Viestintätoimijuuden edellytykset (JY, yhteisöviestintä, 2016)

11. ”Ehkä just se, että on niin paljon lähempänä kuin se asiantuntija” – Terveys- ja hyvinvointibloggaajat terveysviestinnän kentällä (JY, yhteisöviestintä, 2015)

10. Nuorten aikuisten ajatuksia Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta (JY, yhteisöviestintä, 2015)

9. Viestintä kuntien käyttäjälähtöisissä palveluinnovaatioissa (JY, yhteisöviestintä, 2015)

8. Jaettujen tavoitteiden viestintä kansalaisjärjestöjen välisessä yhteistyössä (JY, yhteisöviestintä, 2015)

7. Ajatusjohtajuus pelialalla: Mistä se koostuu ja miten siitä viestitään? (JY, yhteisöviestintä, 2015)

6. Pelastuslaitosten kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa (JY, yhteisöviestintä, 2014)

5. Terveysteknologiayritysten suhdetoiminta ja verkostojen rakentaminen kansainvälisillä markkinoilla (JY, yhteisöviestintä, 2014)

4. Viestintäkulttuuri ja muutosviestintä sairaalaorganisaatiossa: Carea – Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (JY, yhteisöviestintä, 2014)

3. Vuorovaikutus ja sen merkitys aikakauslehden verkkoyhteisössä (JY, yhteisöviestintä, 2014)

2. Julkisyhteisön mediavälitteinen julkisuuskuva (JY, yhteisöviestintä, 2014)

1. Kansalaisten tiedontarpeet ja viestintäteknologian käyttö sekä sosiaalisen median rooli poikkeus- ja vaaratilanteissa (JY, yhteisöviestintä, 2014)

Takaisin alkuun >>

d2 Tarkastetut maisterintutkielmat

33. Vuorovaikutussuhteet työssä oppimisen mahdollistajina (HY, puheviestintä, 2019)

32. Sparraussuhteen jännitteiset dialogiset ihanteet (JY, yhteisöviestintä, 2017)

31. Mistä työntekijälähettiläät puhuvat Twitterissä? – Case #Valiojengi (JY, yhteisöviestintä, 2017)

30. The use of communication accommodation strategies in a work group: A case study of four meetings (JY, kulttuurienvälinen viestintä ja puheviestintä, 2017)

29. Paskamyrsky viskilasissa – Viestintäkriisin leimahduksen elinkaari syksyn 2014 viskikohussa (JY, yhteisöviestintä, 2017)

28. Kulttuurisen diskurssin analyysi yritysvastuupuheesta suomalaisessa rakennusalan yrityksessä (HY, puheviestintä, 2016)

27. Humanitarian issues on Facebook (JY, yhteisöviestintä, 2016)

26. Credibility of online comments in the HPV vaccination discussion in Finnish online forums (JY, yhteisöviestintä, 2016)

25. Mediahaastatteluiden jännittäminen tutkijoiden kokemana (HY, puheviestintä, 2016)

24. Adapting Net Promoter thinking in public sector organizations (JY, yhteisöviestintä, 2016)

23. Crisis preparedness through co-operation between municipalities and non-governmental organizations (JY, yhteisöviestintä, 2016)

22. Vastuullisuudesta neuvotteleminen yritysten ja kansalaisjärjestöjen välillä – Vuoropuhelun mahdollistajat ja estäjät (JY, yhteisöviestintä, 2016)

21. Ulkoisen ympäristön monitoroinnin tulevaisuus (JY, yhteisöviestintä, 2016)

20. Poliittinen vaikuttaminen murroksessa? Näkemyksiä kansalaisaloitteen ja sosiaalisen median roolista vaikuttamiskanavina (JY, yhteisöviestintä, 2016)

19. A netnographic study of how professionals perceive personal branding in LinkedIn (JY, yhteisöviestintä, 2016)

18. Yritysblogien dialogiset ominaisuudet suomalaisissa mainos- ja viestintätoimistoissa (JY, yhteisöviestintä, 2016)

17. Supporting employee engagement with internal communication for high reliability (JY, yhteisöviestintä, 2015)

16. Näkemyksiä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välisistä verkostoista (JY, yhteisöviestintä, 2015)

15. Impact of organisational practices and language on an international business cooperation: The case of a German-Slovakian corporation (JY, kulttuurienvälinen viestintä, 2015)

14. The other at the workplace: Power and language in a multicultural workplace (JY, kulttuurienvälinen viestintä, 2015)

13. Sisältöstrategia sidosryhmälähtöisen verkkoviestinnän työkaluna (JY, yhteisöviestintä, 2015)

12. Yritysblogi brändiviestinnän välineenä (JY, yhteisöviestintä, 2015)

11. ”Voisko ensin ottaa helpomman kysymyksen?” Eettisen organisaatiokulttuurin diskurssit suomalaisissa asiantuntijaorganisaatioissa (JY, yhteisöviestintä, 2015)

10. Svengiä vai schwungia? Luovan asiantuntijaorganisaation näkökulma viestintään (JY, yhteisöviestintä, 2014)

9. Mediajulkisuus lentoyhtiön kriisissä – Finnairin matkalaukkukriisin kartoitusta (JY, yhteisöviestintä, 2014)

8. Sosiaalinen media osaksi Keski-Suomen Osuuspankin viestintää (JY, yhteisöviestintä, 2014)

7. Asiakastyytyväisyyden merkitys ja koostumus mainostoimistossa (JY, yhteisöviestintä, 2014)

6. Perheyrityksen muutosprosessi – Viestinnän toteutus ja kehittäminen (JY, yhteisöviestintä, 2014)

5. Measuring the quality of media relations in an EU institution – Developing and testing a measurement model (JY, yhteisöviestintä, 2014)

4. Halutaan hyvä tyyppi. Viestintäalan työnantajien toiveet ja vaatimukset (JY, yhteisöviestintä, 2013)

3. Vesiosaamiskeskuksen B2B-yhteisbrändi yhteisarvon tuottamisen tukena (JY, yhteisöviestintä, 2013)

2. Hukattuja voimavaroja etsimässä: Seurojen tekemän viestinnän merkitys voimisteluseurojen vapaaehtoistoiminnassa (JY, yhteisöviestintä, 2013)

1. Online communication practice and strategy of Finnish manufactures of agricultural and forest machinery (JY, yhteisöviestintä, 2012)

Takaisin alkuun >>

d3 Esitarkastetut väitöskirjat

3. Vuorovaikutus omahoidon edistäjänä ja estäjänä: terveydenhuollon ammattilaisen ja diabeetikon välinen yhteistyö vuorovaikutusta, suhdetta ja omahoitoa yhdistävänä tavoitteena (TUNI, viestintä, 2022)

2. Työyhteisöön liittymisen ja kuulumisen vuorovaikutusprosessit: jäsenyyden rakentuminen vuorovaikutuksessa (JY, viestintä, 2021)

1. Ryhmäosaaminen lukiossa (JY, puheviestintä, 2020)

Takaisin alkuun >>

d4 Vastaväitökset

2. Työyhteisöön liittymisen ja kuulumisen rakentuminen vuorovaikutuksessa (JY, viestintä, 4.12.2021)

1. Ryhmäosaaminen lukiossa: lukiolaisten ryhmäosaamisen kehittyminen ja kehittäminen (JY, puheviestintä, 28.11.2020)

Takaisin alkuun >>