CV


”Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”
Mahatma Gandhi

Anne Laajalahti
synt. 28.5.1981
asuinpaikka: Helsinki

– FT, viestinnän tutkija ja kouluttaja
– koulutus- ja kehittämisjohtaja, Infor
– viestintätieteiden dosentti, Vaasan yliopisto
– puheenjohtaja, Prologos ry
– yhteispuheenjohtaja, Tiede- ja teoriajaos, ProCom ry

Kuva: Susanna Kääntä

A Koulutus ja dosentuuri
B Työkokemus
C Tutkimusrahoitus ja ohjauskokemus
D Luottamustehtävät ja muu toiminta
E Kielitaito ja teknologinen osaaminen
F Harrastukset ja muut mielenkiinnon kohteet

* * *

A Koulutus ja dosentuuri

Viestintätieteiden dosentti, Vaasan yliopisto, markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö, 2.9.2019–
– opetusnäyte 27.8.2019, hyväksytty mainesanalla ”erinomainen”

Filosofian tohtori (210 + 70 op), Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, puheviestintä, 22.4.2014
– väitöskirja: Vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen tutkijoiden työssä, arvolause: kiitettävä >> PDF
– liitännäisjäsen: Viestintätieteiden tohtoriohjelma (CORE), 2007–2011
– esim.
European media and communication doctoral summer school SuSo 2007, ECREA, 12 op, 19.8.–1.9.2007, Tartto, Viro

Aikuiskouluttajan pedagoginen pätevyys APO (60 op), Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos, 8.5.2013
– ydinosaamisalueet: informaali työssä oppiminen, vuorovaikutus ja oppiminen, kokemukset ja oppiminen, oppimisen ja opettamisen tavat, tilat ja menetelmät

Filosofian maisteri (176 ov), Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, puheviestintä, 26.1.2005
– puheviestintä (78 ov), suomen kieli (35 ov), journalistiikka (15 ov), kuvakoulutus (15 ov), matematiikka (16 ov), kieli- ja viestintäopinnot (11 ov), muut opinnot (6 ov)
– pro gradu -tutkielma: Huumori talk show -haastatteluissa >> PDF
– kaikista opintokokonaisuuksista erinomaiset tiedot

Ylioppilas, Iisalmen lukio, 1997–2000
päättötodistuksen keskiarvo 9,4
äidinkieli (e), ruotsi (m), englanti (c), reaalikoe, psykologia ja maantieto (e), matematiikka, pitkä oppimäärä (e)

Juhani Ahon yläaste, Iisalmi, 1994–1997
– päättötodistuksen keskiarvo 9,3

Soinlahden ala-aste, Iisalmi, 1988–1994
– päättötodistuksen keskiarvo 9,6

Takaisin alkuun >>

B Työkokemus

b1 Nykyinen työ

Koulutus- ja kehittämisjohtaja, Infor / Management Institute of Finland MIF Oy, 1.5.2018–
Seuraan työkseni, millaista osaamista viestinnän asiantuntijat ja johtajat nyt ja tulevaisuudessa tarvitsevat ja miten tuon osaamisen kehittymistä voitaisiin tukea. Käytännössä työni tarkoittaa seuraavaa:
Inforin toimintaan, tuotteisiin ja prosesseihin liittyvien kehittämishankkeiden johtaminen
viestintäkoulutusten ja koulutusohjelmien kehittäminen ja johtaminen (mm. Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma VIA, Viestintäpäällikön koulutusohjelma VPK, Viestintäjohtajan kehittymisohjelma VPK Executive, Digitaalisen viestinnän koulutusohjelma DIKO, vaikuttajaviestinnän opintomatkat Brysseliin)
– tulevaisuuden osaamistarpeiden seuraaminen ja ennakointi, viestintäkoulutusten ja koulutusohjelmien ideointi, suunnittelu, konseptointi ja tuotekehitys
– koulutuspartnerien etsiminen, valinta ja ohjeistaminen, verkostoyhteistyön kehittäminen ja johtaminen
– koulutusten käytännön toteutusten vetovastuu ja prosessien kehittäminen
– koulutusten budjetointi-, markkinointi- ja myyntivastuu
– kouluttaminen, muut suunnittelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävät
– Inforin tiimin vetäminen (4.2.2021 alkaen)

Kouluttaja, useat korkeakoulut ja organisaatiot, 2002–
– ks. tarkemmin Kouluttaja-osio.

b2 Työkokemus (päätoiminen)

Portfolio Manager (viestintäkoulutukset), Infor / Management Institute of Finland MIF Oy, 1.11.2017–30.4.2018
– viestinnän avoimien koulutusten ja koulutusohjelmien tuoteportfolion kehittämis- ja vetovastuu: koulutusten ja koulutusohjelmien ideointi, suunnittelu, konseptointi ja tuotekehitys, tuoteportfolion budjetointi-, markkinointi- ja myyntivastuu
– koulutuspartnerien etsiminen, valinta ja ohjeistaminen, verkostoyhteistyön kehittäminen
kouluttaminen, muut suunnittelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävät

Tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, kieli- ja viestintätieteiden laitos, viestintätieteet, 1.1.2015–31.10.2017
– monipuoliset ja vastuulliset tutkimus- ja opetustehtävät, maisterintutkielmien ohjaaminen, opetuksen suunnittelu ja kehittäminen, opiskelijavalintaan liittyvät tehtävät (yhteisöviestintä, kulttuurienvälinen viestintä), alumniyhteistyö, tapahtumien järjestäminen (esim. alumnipäivät, MEVI2018-päivät), laitoksen edustaminen Mevi ry:ssä (hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja), muut suunnittelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävät

Projektitutkija, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, yhteisöviestintä, 1.2.2012–31.12.2014
– tutkimustehtävät kahdessa kansainvälisessä EU:n rahoittamassa tutkimushankkeessa: 1) Public Empowerment Policies for Crisis Management (PEP) ja 2) CBRN crisis management: Architecture, Technologies and Operational Procedures (CATO/TEC); www.crisiscommunication.fi
– opetustehtävät, ohjaustehtävät (esim. maisterintutkielmien ohjaaminen, hops-ohjaus), opetuksen suunnittelu ja kehittäminen, opiskelijavalintaan liittyvät tehtävät, muut suunnittelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävät

Väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, puheviestintä, 1.2.2006–31.12.2011
– väitöskirjatyön tekeminen ja tutkimus, opiskelijavalintaan liittyvät tehtävät
– Viestintätieteiden tohtoriohjelma (CORE): 1.7.–31.12.2011, 1.9.–31.12.2008

– apurahatutkija: 1.8.2009–31.6.2011, 1.1.2007–31.8.2008, 1.2.–31.7.2006

Puheviestinnän assistentti, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, 1.1.–31.7.2009, 1.8.–31.12.2006
– väitöskirjatyön tekeminen ja tutkimus, opetustehtävät, opinto-ohjaus ja omaopettajana toimiminen, opetuksen suunnittelu ja kehittäminen, opiskelijavalintaan liittyvät tehtävät, opetusjärjestelyt ja muut oppiaineen koordinointitehtävät, tiedottaminen ja verkkosivujen kehittäminen, muut suunnittelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävät

b3 Työkokemus (sivutoiminen/osa-aikainen)

Graduohjaaja, Helsingin yliopisto, 1.2.–3.12.2018

ATLAS.ti-osaaja, Jyväskylän yliopisto, IT-palvelut, 2013–2017
– ATLAS.ti-tukisähköpostilistalle tuleviin viesteihin vastaaminen

Tuntiopettaja, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos,
1.9.2008–31.5.2010
– journalistiikan, puheviestinnän ja yhteisöviestinnän yhteiset perusopinnot

Tuntiopettaja, Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto ja yhteistyöoppilaitokset (Etelä-Pohjanmaan opisto, Helsingin Evankelinen Opisto (HEO), Kuopion kesäyliopisto ja Lahden kansanopisto), 31.10.2008–25.8.2009
– journalistiikan, puheviestinnän ja yhteisöviestinnän yhteiset perusopinnot

Kielenhuoltaja, Puheviestinnän tieteellinen yhdistys Prologos ry
– Puheviestinnän vuosikirjojen Prologi 2008, Prologi 2007, Prologi 2006 ja Prologi 2005 kieliasun tarkistaminen

Projektityöntekijä, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, puheviestintä, 3.9.–8.11.2007, 24.10.2005–26.1.2006, 13.1.–22.4.2005
– puheviestinnän esittelymateriaalin laatiminen sekä verkkoviestinnän kehittäminen
– puheviestinnän pro gradu -ohjeiden ja verkkosivujen kehitystyö

– oppimateriaalin Laajalahti & Valkonen ”Ohjeita puheviestinnän pro gradu -tutkielman tekemiseen” (47 s.) suunnittelu ja toteutus

Tuntiopettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulun kielikeskus, 4.4.2005–14.1.2006
– suomen kielen ja viestinnän sivutoiminen tuntiopettaja

Kouluttaja, Avartum Oy Seutukehitys, 12.9.–2.12.2005
– viestintään, työnhakuun ja informaatioteknologisiin taitoihin liittyvän opetuksen suunnitteleminen ja toteuttaminen työelämään, koulutukseen ja oppisopimukseen ohjaavissa työvoimapoliittisissa koulutuksissa

Toimittaja, Jyväskylän yliopisto, netti-tv Visio ja ylioppilasradio Kampuksen Kaiku, lukuvuosi 2003–2004
– kaikki toimitustyön vaiheet ideoinnista editointiin
– yhteistyössä syksyllä 2003 Radio Jyväskylä ja keväällä 2004 YleX

Lisäksi olen toiminut vuosina 1997–2002 telemarkkinoijana (Turotim Oy, n. 6 kk), tutkimushaastattelijana (Tutkimustieto Oy, Tietoykkönen, n. 3 kk), mystery-shoppaajana (Tutkimustieto Oy, n. 3 kk), puutarhurin apulaisena/lomittajana (Olvi Oyj, n. 6,5 kk) sekä kotiapulaisena (P. & T. Hortling, R. & H. Hortling, n. 1 kk).

Takaisin alkuun >>

C Tutkimusrahoitus ja ohjauskokemus

c1 Hankerahoitus

• Jyväskylän yliopisto, kieli- ja viestintätieteiden laitos, kolme strategista rahaa tutkimushankkeen ”Emerging encounters with humans, artificial intelligence and robots” (M. Siitonen, A. Laajalahti, R. Nissi, P. Venäläinen & V. Zvereva) käynnistämiseen, 2017–2018

c2 Apurahat päätoimiseen väitöskirjatyöskentelyyn

• Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö, 1.1.–31.6.2011
• Jyväskylän yliopisto, humanistinen tiedekunta ja viestintätieteiden laitos, 1.10.–31.12.2010
• Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto, Eeva Rauhankallion rahasto, 1.10.2009–30.9.2010
• Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, 1.8.–30.9.2009, 1.1.–31.5.2008
• Kunnallisneuvos C. V. Åkerlundin säätiö, 1.6.–31.8.2008
• Jyväskylän yliopisto, rehtorin tohtorikoulutusapuraha, 1.1.–31.12.2007
• Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, puheviestintä, 1.2.–31.7.2006

c3 Matka- ja muut apurahat

• Viestintätieteiden tohtoriohjelma (CORE), rahoitusta konferenssi- ja matkakuluihin, 2007–2011
• Jyväskylän yliopisto, rehtorin Konnevesi-stipendi, 2010
• Työsuojelurahasto, matkastipendi, 2008
• Tellervo ja Juuso Waldenin säätiö, apuraha opiskelua varten, 2003
• Kunnallisneuvos C. V. Åkerlundin säätiö, apuraha pro gradu -työn tekemistä varten, 2003
• Kauppaneuvos A. E. Aminoffin rahasto, kolme stipendiä opiskelua varten, 2003, 2002, 2001
• Pohjola-yhtiöt, stipendi hyvälle puhujalle, 2000
• Iisalmen Kalevalaiset Naiset ry, tunnustuspalkinto kulttuuria harrastavalle nuorelle, 2000

c4 Ohjauskokemus

Maisterintutkielmien pääohjaaja, Jyväskylän yliopisto (18 kpl) ja Helsingin yliopisto (1 kpl)
Maisterintutkielmien tarkastaja, Jyväskylän yliopisto (30 kpl) ja Helsingin yliopisto (3 kpl)
Väitöskirjan esitarkastaja, Jyväskylän yliopisto (2 kpl)
Väitöskirjan vastaväittäjä, Jyväskylän yliopisto (1 kpl)

Takaisin alkuun >>

D Luottamustehtävät ja muu toiminta

d1 Luottamustehtävät

Viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen yhdistys Prologos ry (ent. Puheviestinnän tieteellinen yhdistys Prologos ry)
• puheenjohtaja, johtokunnan jäsen, toimintavuodet 2019– (vastuualueina mm. yhdistyksen toiminnan johtaminen ja kehittäminen)
• tiedottaja, johtokunnan jäsen, toimintavuodet 2008 ja 2009 (vastuualueina mm. yhdistyksen viestinnän koordinointi ja kehittäminen)
• osallistuminen yhdistyksen tapahtumien järjestämiseen (esim. Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät 2020, Vuorovaikutuksen teemapäivä 2019 ja 2021, Puheviestinnän päivät 2009, Tiedekahvit 2019, 2020, 2021, Tiedeglögit 2019, 2020 ja 2021), Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininnan jakamiseen (2019, 2020, 2021) sekä Vuorotellen-podcastsarjan käynnistämiseen ja tuottamiseen (2021)

Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry
• varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen, kevät 2016 – kevät 2021
• järjestelytoimikunnan jäsen, Median ja viestinnän tutkimuksen päivät 2018

Viestinnän ammattilaiset ProCom ry
• Tiede- ja teoriajaoksen puheenjohtaja, jaoksen perustaja (yhdessä Päivi Tampereen kanssa), kevät 2019–

d2 Jäsenyydet

• VAKKI ry, 17.12.2020–
• Infor Pro -klubi, Infor, 1.11.2017–
• Rajapinta ry, 13.9.2017–
• ProCom, Viestinnän ammattilaiset ry, 17.5.2017–
• Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry, 12.4.2016–
• European Public Relations Education and Research Association (Euprera), 26.11.2012–31.10.2017
• Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura (ATS), 27.1.2009–31.12.2019
• European Communication Research and Education Association (ECREA), 20.4.2007–31.12.2020, 22.6.2021–
• National Communication Association (NCA), 18.9.2006–18.9.2009
• Prologos ry, viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen yhdistys (ent. puheviestinnän tieteellinen yhdistys), 15.2.2006–

d3 Arviointitehtävät

• Vaasan yliopisto, VAKKI ry, lausunnonantaja, 2020
• Suomen kasvatustieteellinen seura (FERA) ja Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos, Kasvatus-lehti, vertaisarvioija, 2019
• Prologos ry, Puheviestinnän vuosikirja Prologi, vertaisarvioija, 2017, 2018
• Kansanvalistusseura (KVS) ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura (ATS), Aikuiskasvatus-lehti, vertaisarvioija, 2016
• Jyväskylän yliopisto, Human Technology: An Interdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments -lehti, vertaisarvioija, 2014
• Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, journalistiikan dosentuurin opetusnäytteen arviointilautakunnan jäsen, 2014

d4 Muut tehtävät yliopistoyhteisössä

Itä-Suomen yliopisto, Etäjohtaminen digitaalisen viestinnän avulla (akatemiatutkija: Jonna Koponen)
– hankkeen yhteistyötaho, 2021–2026
– hankkeessa mukana Akiko Asai ja Kiyoshi Hori (J. F. Oberlin yliopisto), Takehiko Nagumo (Kioton yliopisto), Brian Spitzberg (San Diego State University), Pekka Isotalus (Tampereen yliopisto), Anne Laajalahti (Vaasan yliopisto), Sanna Herkama (Turun yliopisto), Saara Julkunen, Esa Hiltunen ja Lotta Salin (Itä-Suomen yliopisto)

Helsingin yliopisto, Journalismin notkuvat rajat: paikallisen viestinnän eettiset periaatteet ja ristiriidat -hanke (vastuullinen tutkija: Jaana Hujanen)
– hankkeen ulkopuolinen viestinnän asiantuntija, 11/2020–04/2022

Jyväskylän yliopisto, kieli- ja viestintätieteiden laitos
– postgraduate-työryhmän jäsen, syksy 2016 – syksy 2017
– Research Design Lab -työpajasarjan yksi perustaja ja vetäjä, kevät 2017
– viestinnän kehittämistyöryhmän jäsen, syksy 2016

Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos
– alumnivastaava, 2015 ja 2016 (esim. laitoksen 30-vuotisjuhlien ja alumnipäivien järjestelytehtävät)
– viestinnän kehittämistyöryhmän jäsen, syksy 2006

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY)
– Kampus Kustannus, toimitusneuvoston jäsen, 2006
– PresSure, edustajiston varajäsen, syksy 2002 – kevät 2003

d5 Haastattelut

Maailma kylässä -festivaalit, Maailman kuvalehti, ”Tyhmät kysymykset maailmasta”, 30.5.2021
Yle TV1, 8 minuuttia, ”Osaavatko ministerit puhua?”, 23.6.2020
Acatiimi, Professorien, tieteentekijöiden ja yliopistojen opetusalan lehti, ”Aikamoisia pököpäitä”, numero 4/2014

Takaisin alkuun >>

E Kielitaito ja teknologinen osaaminen

e1 Kielitaito

• suomi: erinomaiset tiedot, äidinkieli
• englanti: kiitettävät tiedot, ensimmäinen vieras kieli
• ruotsi: hyvät tiedot, virkamiesruotsi
• viro: alkeet, toinen vieras kieli
• venäjä: alkeet
• italia: alkeet (Duolingo)
• klingon: alkeet (Duolingo)

e2 Teknologinen osaaminen

Osaamisalueet: kuvan- ja tekstinkäsittely (kiitettävä), äänen ja videokuvan editointi (hyvä), verkkosivut ja sosiaalinen media (kiitettävä), xhtml ja css (perusteet), CAQDAS (erinomainen)

Ohjelmat: ATLAS.ti, MrInterview, Neo Publishing Solution (Anygraaf), WordPress, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Publisher, Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, Acrobat Professional, BMS Edit Pro, Lotus Notes, Mindjet MindManager jne.

Takaisin alkuun >>

F Harrastukset ja muut mielenkiinnon kohteet

Eiäimet: kotona asustaa kaksi venäjänsinistä (FIN*Harmuan Sasu Sydänkäpynen ja FIN*Harmuan Muusa Murunen)

Musiikki: kitaran soittaminen (kitara- ja sähkökitarakursseja syksystä 1994 lähtien esim. Iisalmen kaupungin nuorisotalolla, Jyväskylän kaupungin työväenopistossa, Jyväskylän kansalaisopistossa sekä Helsingin työväenopistossa), pianon soittaminen (pianotunteja syksystä 2017 lähtien Helsingin työväenopistossa) ja musiikin aktiivinen kuunteleminen

Liikunta: puolipitkien matkojen juokseminen, jumpat ja kuntosali

Kaikenlainen kuvallinen ilmaisu: piirtäminen, valokuvaaminen, sarjakuvat ja askartelu (esim. Elävän mallin piirustus 2011–2012 ja Light and shade in drawing 2013–2014 Jyväskylän kansalaisopistossa)

Kielenhuolto, lukeminen ja kirjoittaminen: esim. Julkaisukelpoisen runon kirjoittaminen -kurssi (25 tuntia) Helsingin Evankelisessa Opistossa 2000

Takaisin alkuun >>