CV


”Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”
Mahatma Gandhi

Anne Laajalahti
synt. 28.5.1981
asuinpaikka: Helsinki

– FT, viestinnän tutkija ja kouluttaja
– johtava viestintäkonsultti, Brunnen Communications Oy
– viestintätieteiden dosentti, Vaasan yliopisto

Kuva: Susanna Kääntä

A Koulutus ja dosentuuri
B Työkokemus
C Tutkimusrahoitus ja ohjauskokemus
D Luottamustehtävät ja muu toiminta
E Kielitaito ja teknologinen osaaminen
F Harrastukset ja muut mielenkiinnon kohteet

* * *

A Koulutus ja dosentuuri

Viestintätieteiden dosentti, Vaasan yliopisto, markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö, 2.9.2019 alkaen
– opetusnäyte 27.8.2019, hyväksytty mainesanalla ”erinomainen”

Filosofian tohtori (210 + 70 op), Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, puheviestintä, 22.4.2014
– väitöskirja: Vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen tutkijoiden työssä, arvolause: kiitettävä >> PDF
– Viestintätieteiden tohtoriohjelma (CORE), 2007–2011
European media and communication doctoral summer school SuSo 2007, ECREA, 12 op, 19.8.–1.9.2007, Tartto, Viro

Aikuiskouluttajan pedagoginen pätevyys APO (60 op), Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos, 8.5.2013
– ydinosaamisalueet: informaali työssä oppiminen, vuorovaikutus ja oppiminen, kokemukset ja oppiminen, oppimisen ja opettamisen tavat, tilat ja menetelmät

Filosofian maisteri (176 ov), Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, puheviestintä, 26.1.2005
– puheviestintä (78 ov), suomen kieli (35 ov), journalistiikka (15 ov), kuvakoulutus (15 ov), matematiikka (16 ov), kieli- ja viestintäopinnot (11 ov), muut opinnot (6 ov)
– pro gradu -tutkielma: Huumori talk show -haastatteluissa >> PDF
– kaikista opintokokonaisuuksista erinomaiset tiedot

Ylioppilas, Iisalmen lukio, 1997–2000
päättötodistuksen keskiarvo 9,4
äidinkieli (e), ruotsi (m), englanti (c), reaalikoe, psykologia ja maantieto (e), matematiikka, pitkä oppimäärä (e)

Juhani Ahon yläaste, Iisalmi, 1994–1997
– päättötodistuksen keskiarvo 9,3

Soinlahden ala-aste, Iisalmi, 1988–1994
– päättötodistuksen keskiarvo 9,6

Takaisin alkuun >>

B Työkokemus

b1 Nykyinen työ

Johtava viestintäkonsultti, strateginen viestintätoimisto Brunnen Communications Oy, 1.4.2022–
Autan organisaatioita kehittämään strategista viestintäänsä sekä asettamaan ja saavuttamaan mitattavia tavoitteita vaikuttavan viestinnän avulla. Työskentelen etenkin johtajien, johtoryhmien ja viestinnän ammattilaisten tukena, mutta myös esihenkilöiden ja asiantuntijoiden viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäjänä.
strateginen viestintä ja kehittäminen, viestinnän johtaminen ja mittaaminen, kriisiviestintä, työyhteisö- ja johtamisviestintä, vuorovaikutusosaaminen, vastuullisuus ja etiikka
asiakkuuksien johtaminen ja asiakashankinta
viestintävalmennukset ja -sparraukset
Olemme Vuoden viestintätoimisto 2022.
Lue lisää työstäni nimittämisuutisestani sekä haastattelustani.

Kouluttaja, useat korkeakoulut ja organisaatiot, 2002–
– ks. tarkemmin Kouluttaja-osio.

b2 Työkokemus (päätoiminen)

Koulutus- ja kehittämisjohtaja, tiiminvetäjä, Infor / Management Institute of Finland MIF Oy, 1.11.2017–31.3.2022
Keskityin työssäni siihen, millaista osaamista viestinnän ammattilaiset nyt ja tulevaisuudessa tarvitsevat ja miten tuon osaamisen kehittymistä voitaisiin tukea. Pääsin näkemään, miten viestintää hoidetaan, kehitetään ja johdetaan sadoissa eri organisaatioissa, sekä suunnittelemaan ja johtamaan erilaisia viestinnän koulutusohjelmia.
viestinnän koulutusten ja koulutusohjelmien kehittäminen ja johtaminen (mm. Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma VIA, Viestintäpäällikön koulutusohjelma VPK, Viestintäjohtajan kehittymisohjelma VPK Executive, Digitaalisen viestinnän koulutusohjelma DIKO, vaikuttajaviestinnän opintomatkat Brysseliin)
– tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi ja asiakkaiden kehittymistarpeiden selvittäminen, viestintäkoulutusten ja koulutusohjelmien ideointi, suunnittelu, konseptointi ja tuotekehitys
– koulutuspalvelujen ostaminen noin 50–60 asiantuntijalta vuodessa, koulutuspartnerien etsiminen, valinta ja ohjeistaminen, verkostoyhteistyön kehittäminen ja johtaminen
– koulutusten käytännön toteutusten vetovastuu ja prosessien kehittäminen
– koulutusten budjetointi-, markkinointi- ja myyntivastuu
– tiimipalaverien sekä markkinointi- ja myyntipalaverien vetäminen
Inforin toimintaan, tuotteisiin ja prosesseihin liittyvien kehittämishankkeiden johtaminen
– kouluttaminen, muut suunnittelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävät
(Huom. Ajalla 1.11.2017–30.4.2018 Portfolio Manager, viestintäkoulutukset; Inforin tiimin vetäminen 4.2.2021 alkaen.)

Tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, kieli- ja viestintätieteiden laitos, viestintätieteet, 1.1.2015–31.10.2017
– monipuoliset ja vastuulliset tutkimus- ja opetustehtävät, maisterintutkielmien ohjaaminen, opetuksen suunnittelu ja kehittäminen, opiskelijavalintaan liittyvät tehtävät (yhteisöviestintä, kulttuurienvälinen viestintä), alumniyhteistyö, tapahtumien järjestäminen (esim. alumnipäivät, MEVI2018-päivät), laitoksen edustaminen Mevi ry:ssä (hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja), muut suunnittelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävät

Projektitutkija, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, yhteisöviestintä, 1.2.2012–31.12.2014
– tutkimustehtävät kahdessa kansainvälisessä EU:n rahoittamassa tutkimushankkeessa: 1) Public Empowerment Policies for Crisis Management (PEP) ja 2) CBRN crisis management: Architecture, Technologies and Operational Procedures (CATO/TEC); www.crisiscommunication.fi
– opetustehtävät, ohjaustehtävät (esim. maisterintutkielmien ohjaaminen, hops-ohjaus), opetuksen suunnittelu ja kehittäminen, opiskelijavalintaan liittyvät tehtävät, muut suunnittelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävät

Väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, puheviestintä, 1.2.2006–31.12.2011
– väitöskirjatyön tekeminen ja tutkimus, opiskelijavalintaan liittyvät tehtävät
– Viestintätieteiden tohtoriohjelma (CORE): 1.7.–31.12.2011, 1.9.–31.12.2008

– apurahatutkija: 1.8.2009–31.6.2011, 1.1.2007–31.8.2008, 1.2.–31.7.2006

Puheviestinnän assistentti, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, 1.1.–31.7.2009, 1.8.–31.12.2006
– väitöskirjatyön tekeminen ja tutkimus, opetustehtävät, opinto-ohjaus ja omaopettajana toimiminen, opetuksen suunnittelu ja kehittäminen, opiskelijavalintaan liittyvät tehtävät, opetusjärjestelyt ja muut oppiaineen koordinointitehtävät, tiedottaminen ja verkkosivujen kehittäminen, muut suunnittelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävät

b3 Työkokemus (sivutoiminen/osa-aikainen)

Graduohjaaja, Helsingin yliopisto, 1.2.–3.12.2018

ATLAS.ti-osaaja, Jyväskylän yliopisto, IT-palvelut, 2013–2017
– ATLAS.ti-tukisähköpostilistalle tuleviin viesteihin vastaaminen

Viestinnän opettaja, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos,
1.9.2008–31.5.2010
– journalistiikan, puheviestinnän ja yhteisöviestinnän yhteiset perusopinnot

Viestinnän opettaja, Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto ja yhteistyöoppilaitokset (Etelä-Pohjanmaan opisto, Helsingin Evankelinen Opisto (HEO), Kuopion kesäyliopisto ja Lahden kansanopisto), 31.10.2008–25.8.2009
– journalistiikan, puheviestinnän ja yhteisöviestinnän yhteiset perusopinnot

Kielenhuoltaja, Puheviestinnän tieteellinen yhdistys Prologos ry
– Puheviestinnän vuosikirjojen Prologi 2008, Prologi 2007, Prologi 2006 ja Prologi 2005 kieliasun tarkistaminen

Projektityöntekijä, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, puheviestintä, 3.9.–8.11.2007, 24.10.2005–26.1.2006, 13.1.–22.4.2005
– puheviestinnän esittelymateriaalin laatiminen sekä verkkoviestinnän kehittäminen
– puheviestinnän pro gradu -ohjeiden ja verkkosivujen kehitystyö

– oppimateriaalin Laajalahti & Valkonen ”Ohjeita puheviestinnän pro gradu -tutkielman tekemiseen” (47 s.) suunnittelu ja toteutus

Viestinnän opettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulun kielikeskus, 4.4.2005–14.1.2006
– suomen kielen ja viestinnän sivutoiminen tuntiopettaja

Kouluttaja, Avartum Oy Seutukehitys, 12.9.–2.12.2005
– viestintään, työnhakuun ja informaatioteknologisiin taitoihin liittyvän opetuksen suunnitteleminen ja toteuttaminen työelämään, koulutukseen ja oppisopimukseen ohjaavissa työvoimapoliittisissa koulutuksissa

Toimittaja, Jyväskylän yliopisto, netti-tv Visio ja ylioppilasradio Kampuksen Kaiku, lukuvuosi 2003–2004
– kaikki toimitustyön vaiheet ideoinnista editointiin
– yhteistyössä syksyllä 2003 Radio Jyväskylä ja keväällä 2004 YleX

Lisäksi olen toiminut vuosina 1997–2002 telemarkkinoijana (Turotim Oy, n. 6 kk), tutkimushaastattelijana (Tutkimustieto Oy, Tietoykkönen, n. 3 kk), mystery-shoppaajana (Tutkimustieto Oy, n. 3 kk), puutarhurin apulaisena/lomittajana (Olvi Oyj, n. 6,5 kk) sekä kotiapulaisena (P. & T. Hortling, R. & H. Hortling, n. 1 kk).

Takaisin alkuun >>

C Tutkimusrahoitus ja ohjauskokemus

c1 Hankerahoitus

• Jyväskylän yliopisto, kieli- ja viestintätieteiden laitos, kolme strategista rahaa tutkimushankkeen ”Emerging encounters with humans, artificial intelligence and robots” (M. Siitonen, A. Laajalahti, R. Nissi, P. Venäläinen & V. Zvereva) käynnistämiseen, 2017–2018

c2 Apurahat päätoimiseen väitöskirjatyöskentelyyn

• Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö, 1.1.–31.6.2011
• Jyväskylän yliopisto, humanistinen tiedekunta ja viestintätieteiden laitos, 1.10.–31.12.2010
• Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto, Eeva Rauhankallion rahasto, 1.10.2009–30.9.2010
• Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, 1.8.–30.9.2009, 1.1.–31.5.2008
• Kunnallisneuvos C. V. Åkerlundin säätiö, 1.6.–31.8.2008
• Jyväskylän yliopisto, rehtorin tohtorikoulutusapuraha, 1.1.–31.12.2007
• Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, puheviestintä, 1.2.–31.7.2006

c3 Matka- ja muut apurahat

• Viestintätieteiden tohtoriohjelma (CORE), rahoitusta konferenssi- ja matkakuluihin, 2007–2011
• Jyväskylän yliopisto, rehtorin Konnevesi-stipendi, 2010
• Työsuojelurahasto, matkastipendi, 2008
• Tellervo ja Juuso Waldenin säätiö, apuraha opiskelua varten, 2003
• Kunnallisneuvos C. V. Åkerlundin säätiö, apuraha pro gradu -työn tekemistä varten, 2003
• Kauppaneuvos A. E. Aminoffin rahasto, kolme stipendiä opiskelua varten, 2003, 2002, 2001
• Pohjola-yhtiöt, stipendi hyvälle puhujalle, 2000
• Iisalmen Kalevalaiset Naiset ry, tunnustuspalkinto kulttuuria harrastavalle nuorelle, 2000

c4 Ohjauskokemus

Maisterintutkielmien pääohjaaja, Jyväskylän yliopisto (18 kpl) ja Helsingin yliopisto (1 kpl)
Maisterintutkielmien tarkastaja, Jyväskylän yliopisto (30 kpl) ja Helsingin yliopisto (3 kpl)
Väitöskirjan esitarkastaja, Jyväskylän yliopisto (2 kpl), Tampereen yliopisto (1 kpl)
Väitöskirjan vastaväittäjä, Jyväskylän yliopisto (2 kpl)

Takaisin alkuun >>

D Luottamustehtävät ja muu toiminta

d1 Luottamustehtävät

Viestinnän ammattilaiset ProCom ry
• Tiede- ja teoriaverkoston (ent. Tiede- ja teoriajaos) puheenjohtaja, jaoksen perustaja (yhdessä Päivi Tampereen kanssa), 2019–2022

Viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen yhdistys Prologos ry (ent. Puheviestinnän tieteellinen yhdistys Prologos ry)
• puheenjohtaja, johtokunnan jäsen, 2019–2021 (vastuualueina mm. yhdistyksen toiminnan johtaminen ja kehittäminen)
• tiedottaja, johtokunnan jäsen, 2008–2009 (vastuualueina mm. yhdistyksen viestinnän koordinointi ja kehittäminen)
• osallistuminen mm. yhdistyksen tapahtumien järjestämiseen (esim. Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät 2020, Vuorovaikutuksen teemapäivä 2019 ja 2021, Puheviestinnän päivät 2009, Tiedekahvit 2019, 2020, 2021, Tiedeglögit 2019, 2020 ja 2021), Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininnan jakamiseen (2019, 2020, 2021), Vuorotellen-podcastsarjan käynnistämiseen ja tuottamiseen (2021) sekä verkkosivu-uudistukseen

Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry
• varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen, 2016–2021
• järjestelytoimikunnan jäsen, Median ja viestinnän tutkimuksen päivät 2018

d2 Jäsenyydet

• VAKKI ry, 17.12.2020–
• Infor Pro -klubi, Infor, 1.11.2017–
• Rajapinta ry, 13.9.2017–
• ProCom, Viestinnän ammattilaiset ry, 17.5.2017–
• Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry, 12.4.2016–
• European Public Relations Education and Research Association (Euprera), 26.11.2012–31.10.2017
• Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura (ATS), 27.1.2009–31.12.2019
• European Communication Research and Education Association (ECREA), 20.4.2007–31.12.2020, 22.6.2021–31.1.2022
• National Communication Association (NCA), 18.9.2006–18.9.2009
• Prologos ry, viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen yhdistys (ent. puheviestinnän tieteellinen yhdistys), 15.2.2006–

d3 Arviointitehtävät

• Otava, palautteenanto lukion oppikirjasta äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen, 2022
• Prologos ry, Viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen aikakauslehti Prologi, vertaisarvioija, 2022
• Vaasan yliopisto, VAKKI ry, lausunnonantaja, 2020
• Suomen kasvatustieteellinen seura (FERA) ja Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos, Kasvatus-lehti, vertaisarvioija, 2019
• Prologos ry, Puheviestinnän vuosikirja Prologi, vertaisarvioija, 2017, 2018
• Kansanvalistusseura (KVS) ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura (ATS), Aikuiskasvatus-lehti, vertaisarvioija, 2016
• Jyväskylän yliopisto, Human Technology: An Interdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments -lehti, vertaisarvioija, 2014
• Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, journalistiikan dosentuurin opetusnäytteen arviointilautakunnan jäsen, 2014

d4 Muut tehtävät yliopistoyhteisössä

Itä-Suomen yliopisto, Etäjohtaminen digitaalisen viestinnän avulla (akatemiatutkija: Jonna Koponen)
– hankkeen yhteistyötaho, 2021–2026
– hankkeessa mukana Akiko Asai ja Kiyoshi Hori (J. F. Oberlin yliopisto), Takehiko Nagumo (Kioton yliopisto), Brian Spitzberg (San Diego State University), Pekka Isotalus (Tampereen yliopisto), Anne Laajalahti (Vaasan yliopisto), Sanna Herkama (Turun yliopisto), Saara Julkunen, Esa Hiltunen ja Lotta Salin (Itä-Suomen yliopisto)

Helsingin yliopisto, Journalismin notkuvat rajat: paikallisen viestinnän eettiset periaatteet ja ristiriidat -hanke (vastuullinen tutkija: Jaana Hujanen)
– hankkeen ulkopuolinen viestinnän asiantuntija, 11/2020–04/2023

Jyväskylän yliopisto, kieli- ja viestintätieteiden laitos
– postgraduate-työryhmän jäsen, syksy 2016 – syksy 2017
– Research Design Lab -työpajasarjan yksi perustaja ja vetäjä, kevät 2017
– viestinnän kehittämistyöryhmän jäsen, syksy 2016

Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos
– alumnivastaava, 2015 ja 2016 (esim. laitoksen 30-vuotisjuhlien ja alumnipäivien järjestelytehtävät)
– viestinnän kehittämistyöryhmän jäsen, syksy 2006

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY)
– Kampus Kustannus, toimitusneuvoston jäsen, 2006
– PresSure, edustajiston varajäsen, syksy 2002 – kevät 2003

d5 Haastattelut ja keskustelut

Viestinnän ammattilaiset ProCom ry, Digiverkosto & Microsoft, ”Tekoäly perämiehenä viestinnän työpäivässä – mahdollisuudet ja eettiset kysymykset”, Keskustelu viestinnän ja tekoälyn etiikasta, 19.6.2023
Maailma kylässä -festivaalit, Maailman kuvalehti, ”Tyhmät kysymykset maailmasta”, 30.5.2021
Yle TV1, 8 minuuttia, ”Osaavatko ministerit puhua?”, 23.6.2020
Acatiimi, Professorien, tieteentekijöiden ja yliopistojen opetusalan lehti, ”Aikamoisia pököpäitä”, numero 4/2014

d6 Podcastjaksot

Prologos ry, Vuorotellen, ”Esipuhelma”, 9.11.2021 (jaksossa vuorottelevat Anne Laajalahti, Kaisa Laitinen, Manne Maalismaa, Janne Niinivaara & Lassi Rikkonen)
Prologos ry, Vuorotellen, ”Valoja ja varjoja vuorovaikutuksessa”, 30.11.2021 (jaksossa vuorottelevat Sanna Herkama, Anne Laajalahti & Janne Niinivaara)
>> Vuorotellen-podcastjaksot löytyvät Spotifystä, Soundcloudista ja PodBeanista. Lisäksi syksyn 2021 tuotantokausi lähetettiin Radio Moreenissa (Tampereen yliopiston yliopistoradio) alkuvuonna 2022.

Takaisin alkuun >>

E Kielitaito ja teknologinen osaaminen

e1 Kielitaito

• suomi: erinomaiset tiedot, äidinkieli
• englanti: kiitettävät tiedot, ensimmäinen vieras kieli
• ruotsi: hyvät tiedot, virkamiesruotsi
• viro: alkeet, toinen vieras kieli
• venäjä: alkeet
• klingon: alkeet (Duolingo)

e2 Teknologinen osaaminen

Osaamisalueet: CAQDAS (erinomainen), sosiaalinen media (kiitettävä), kuvan- ja tekstinkäsittely (kiitettävä), äänen ja videokuvan editointi (hyvä), verkkosivut (hyvä), xhtml ja css (perusteet)

Ohjelmat: ATLAS.ti, MrInterview, Neo Publishing Solution (Anygraaf), WordPress, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Publisher, Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, Acrobat Professional, BMS Edit Pro, Lotus Notes, Mindjet MindManager jne.

Takaisin alkuun >>

F Harrastukset ja muut mielenkiinnon kohteet

Eiäimet: kotona asustaa kaksi venäjänsinistä (FIN*Harmuan Sasu Sydänkäpynen ja FIN*Harmuan Muusa Murunen)

Musiikki: kitaran soittaminen (kitara- ja sähkökitarakursseja syksystä 1994 lähtien esim. Iisalmen kaupungin nuorisotalolla, Jyväskylän kaupungin työväenopistossa, Jyväskylän kansalaisopistossa sekä Helsingin työväenopistossa), pianon soittaminen (pianotunteja syksystä 2017 lähtien Helsingin työväenopistossa) ja musiikin aktiivinen kuunteleminen

Liikunta: käveleminen, kuntosali ja uinti (aiemmin myös aktiivinen juokseminen, takana noin 45 puolimaratonia)

Kaikenlainen kuvallinen ilmaisu: piirtäminen, valokuvaaminen, sarjakuvat ja askartelu (esim. Elävän mallin piirustus 2011–2012 ja Light and shade in drawing 2013–2014 Jyväskylän kansalaisopistossa)

Kielenhuolto, lukeminen ja kirjoittaminen: esim. Julkaisukelpoisen runon kirjoittaminen -kurssi (25 tuntia) Helsingin Evankelisessa Opistossa 2000

Takaisin alkuun >>